Att vara familjehem

IMG_2855

Att vara familjehem innebär att öppna sitt hem och ta emot en ungdom som av olika anledningar inte kan bo i sin ursprungsfamilj.

Det finns inga formella krav för att bli familjehem mer än att det är ett tryggt och stabilt hem som inte står inför några större förändringar. Det som behövs är tid, engagemang, tålamod och känslomässigt utrymme för ytterligare en familjemedlem. Ett familjehem kan bestå av en eller flera vuxna, med eller utan barn.

Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och ska genom vardaglig stöttning i såväl skolarbete som fritidsintressen verka för att ungdomen får en så positiv utveckling som möjligt.

Det viktigaste när man går in i uppdraget är att man är beredd på att ge av sitt engagemang, att hemmiljön är trygg och strukturerad och att familjen lever ett ordnat liv. Det är även viktigt att man som familjehem till en ensamkommande ungdom är öppen och nyfiken för andra kulturer.

Att vara familjehem är oerhört roligt och engagerande, men också tålamodskrävande. Att följa ungdomens utveckling och uppleva hur det arbete man utför förbättrar en människas förutsättningar att få ett bra liv är ofta berikande.

Familjehemmet kan ha ett annat arbete men ska fungera som förälder i vardagssituationer, t ex gå på föräldramöten i skola, besök hos tandläkare och läkare, ta emot företrädare för Socialtjänsten och Fryshuset Familjehem samt delta i handledning och fortbildning.

Familjehemskonsulent

Varje familjehem har en egen Familjehemskonsulent som finns för att lyssna och stödja familjehemmet. Familjehemskonsulenten gör hembesök hos familjehemmet ca en gång i månaden för handledning eller att följa upp hur placeringen fortlöper och säkerställa att både familjehemmet och ungdomen har det bra.

Ungdomssamordnare

Varje placerad ungdom har på Fryshuset Familjehem en egen vuxen att vända sig till. Ungdomssamordnaren har regelbunden kontakt med ungdomen och de träffas utifrån varje ungdoms behov.  Hos oss är ungdomen alltid i fokus och vi lyssnar in behov, önskemål och drömmar. Vi har alltid en positiv förväntan på ungdomen och samordnaren använder bland annat motiverande samtal som grund för samtalen.

Samordnaren är också den som samordnar alla insatser kring den placerade ungdomen och har den övergripande bilden av ungdomen och hans/hennes behov. Samordnaren har en kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren samt med andra myndigheter, med skolan/praktiken samt samordnar eventuella behandlingsinsatser. Samordnaren har det övergripande ansvaret för att ungdomens veckoschema fungerar. Ungdomssamordnaren samarbetar nära med personalen som stöttar familjehemmet.

Fryshuset familjehem har funnits sedan 2012

Vi jobbar på uppdrag av Socialtjänsten från olika kommuner i Stockholm och övriga landet. De ungdomar som i dag bor i våra familjehem är mellan 13-21 år och är både unga ensamkommande och med annan social problematik.

Fryshuset familjehem arbetar utifrån ungdomens behov och kan utöver ett familjehem även ordna med skola, praktikplats, fritidssysselsättning samt övrig verksamhet och kompetens som Fryshuset har att erbjuda.

Familjehemmen får både enskild handledning och stöd och utbildning i form av regelbundna familjehemsträffar tillsammans med andra familjehem. Man får ett månatligt arvode och omkostnadsersättning. Innan man kan bli familjehem genomförs en utredning i form av djupintervjuer och att vi tar in registerutdrag från bl a polismyndigheten och socialtjänsten.
Att tas emot i ett tryggt hem kan göra stor skillnad i ett barns liv.

Om du vill veta mer, kontakta Mattias Myhren eller Anna Krausz
mattias.myhren@fryshuset.se eller 073-950 22 73
anna.krausz@fryshuset.se eller 070-797 32 45

Välkomna att höra av er!