Hur blir man familjehem?

Anons Fryshusets webb 2016-10-03

Om du är intresserad av att bli familjehem kontaktar du oss på Fryshuset Familjehem. Vi bokar då in ett möte där vi pratar mer kring hur ett uppdrag kan se ut.

Om båda parter är fortsatt intresserade får samtliga vuxna i familjen fylla i en enkät med ca 60 frågor (vi använder oss av Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod av familjehem: BRA-fam).

Du ska sen begära ut registerutdrag och intyg från: Kronofogden, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Försäkringskassan och referenser från två personer – en som känner er privat och en som du känner via förenings- eller yrkesliv.

Därefter gör vi ett hembesök och sedan sammanställer vi enkäten, referenserna och registerutdraget och sedan bestämmer vi och ni tillsammans om vi vill gå vidare med varandra.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nästa steg är att göra en djupintervju med er, i ert hem. Vi använder oss utav den s.k. Kälvesten-metoden, samma metod som många kommuner använder sig av när de utreder familjehem. Efter att vi har sammanställt intervjun gör vi ett nytt hembesök där vi går igenom sammanställningen för eventuella ändringar eller kompletteringar.

När en kommun sedan kontaktar oss och blir intresserade av dig eller er som familjehem kan de komma att ställa kompletterande frågor för ta reda på om ungdomen och just du som familjehem passar bra ihop.

Handläggaren ska ta hänsyn till er familj och till de behov ungdomen har. Allt för att öka chanserna till att alla ska finna sig till rätta i den nya situationen med en ny familjemedlem.

Det är olika hur lång tid det tar att bli ett familjehem. Fryshusets utredning (registerutdrag, enkät, hembesök & djupintervju) tar ca 1-2 månader, och därefter kommer en väntan på att bli matchad med ett barn. Det kan ta allt från 0-6 månader eller mer. Vi kan inte garantera er att ni kommer att få en placering, våra möjligheter att ge er ett uppdrag styrs av kommunernas behov.

 

Välkommen att höra av dig till någon av oss

Maria Bolme: maria.bolme@fryshuset.se

Anna Krausz anna.krausz@fryshuset.se