Våra familjehem

FullSizeRender-4

Vi lägger stor vikt vid matchningen mellan familjehem och ungdom.
Våra familjehem består av en eller flera vuxna med eller utan barn och finns i hela Stockholmsområdet. Familjehemmen har en variation i bakgrund och språk men har ett gemensamt engagemang för barn och ungdomar.

Inledningsvis bedöms familjehemmen enligt Socialstyrelsens Bra-fam-metod. Vi intervjuar familjehemmen, gör hembesök samt tar registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastnings och misstankeregister. Vi inhämtar även registerutdrag från kommunens socialregister samt skuldsaldo från Kronofogden. Slutligen djupintervjuas familjehemmen utifrån Kälvesten-metoden.

Vi har familjehem från hela Stockholmsområdet med olika bakgrund och kompetenser:
– Social problematik såsom missbruksproblematik och kriminalitet. Vi är vana vid att samarbeta med exempelvis Maria Ungdom och Mini Maria och Fryshusets avhopparverksamhet Exit och Passus.
– Unga med hedersproblematik

Familjehemmet får handledning en gång i månaden av en av Fryshusets familjehemskonsulenter. Handledningen är obligatorisk och syftar till att ge familjehemmet stöd och möjlighet att reflektera över sitt uppdrag. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för ungdomen.

Det ingår även i uppdraget att ta del av Familjehemsträffar i grupp tillsammans med andra familjehemsföräldrar och personal från Fryshuset Familjehem. Träffarna arrangeras en gång per kvartal och alternerar mellan erfarenhets- och utbildningsträffar. Under erfarenhetsträffarna är fokus erfarenhetsutbyte mellan familjehemmen och Fryshusets personal med vid utbildningsträffarna bjuds en föreläsare in inom aktuella område för fortbildning av familjehemmen.