Verksamhet

IMG_2262

Fryshuset Familjehem
startade 2012 i första hand med inriktning på målgruppen unga ensamkommande.

Vi såg att vi har mycket att erbjuda målgruppen, allt från kompetenta familjehem och skola till de sociala perspektiven och vårt stora utbud av fritidsintressen.

Relativt snart såg vi att metoden vi använder fungerar lika väl med ungdomar med social problematik och idag riktar sig därför verksamheten både mot unga ensamkommande och ungdomar födda i Sverige med social problematik som kriminalitet och droger. Vi har även några enstaka familjehem med specialkompetens inom hedersproblematik.

Fryshuset familjehem är verksamma i Stockholm där vi även har vårt kontor. Våra familjehem finns främst i Storstockholmsområdet.

Vi som arbetar på Fryshuset familjehem har många års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i socialt utanförskap. Vi har examen och utbildning inom sociologi, kriminologi, barn- och ungdomsvetenskap och KBT. Vi har även gått utbildning i familjediagnostik inom Kälvesten och trauma. Vi fortbildar oss kontinuerligt i olika områden som berör uppdraget som familjehemskonsulenter.

Läs mer om vårt arbete och metoder under fliken Metod

Fryshuset familjehem samarbetar med övriga kompetenser på Fryshuset, exempelvis:

  • Kontaktpersoner från Exit och Passus (avhopparverksamhet från kriminella gäng)
  • Elektra (arbetar med hedersfrågor)
  • Passionerade fritidsintressen (basket, kampsport, dans, musikproduktion m.m.).
  • Fryskyrkan (med tillgång till präster och imamer)
  • Tfs, Tillsammans med Sverige – Fryshusets interreligiösa projekt.
  • United sisters, individstärkande verksamhet för tjejer
  • Brobyggarna – mentorsverksamhet för killar
  • Ny.i.Sverige – utbildning för nyanlända

Utifrån de specifika behoven som finns skräddarsyr vi upplägget kring ungdomen. De vuxna som finns runt ungdomen samarbetar tätt för att uppnå bästa resultat.

Våra uppdragsgivare är olika kommuners socialtjänster, från hela landet men främst från Stockholmskommuner. Vi samarbetar nära med socialtjänsten och med andra eventuella instanser kring den placerade ungdomen.

Fryshuset familjehem ingår i ett nätverk där vi några gånger om året träffar andra organisationer som arbetar med/för ungdomar i utanförskap, för att utbyta erfarenheter och få kunskap och tips från varandra. I nätverket ingår Unicef, Barnrättsbyrån och Friends.