Fryshuset Familjehem

Fryshuset bedriver sedan 2012 konsulentstödd familjehemsvård

FullSizeRender-2

Fryshuset Familjehem är en s.k. non profit- verksamhet där allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Vi är en liten verksamhet med familjehem som är noga utvalda utifrån sin kompetens och Socialstyrelsens bedömningsmetod BRA-fam samt djupintervjuer genomförda enligt Kälvestenmetoden.

Fryshuset Familjehem skapar positiva sammanhang för de unga som genom Socialtjänsten placeras hos oss. Vi kan erbjuda en helhetslösning med boende i trygga och kompetenta familjehem, passionerade fritidsintressen, en kontaktperson, skola eller praktikplats samt vägar in på arbetsmarknaden. Vi skräddarsyr en lösning utifrån ungdomens unika behov och kompetens. Alla vuxna och ungdomen samarbetar tätt för att uppnå bästa resultat.

Fryshuset familjehem tar emot placeringar av ungdomar som av någon anledning inte kan bo i sin ursprungsfamilj. Det kan vara ungdomens egen problematik eller de vuxna som sviktar i omsorgsförmåga. Vi tar emot:

  • Unga med en komplex och långtgående social problematik
  • Unga med erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk