Fryshuset Familjehem

Fryshuset bedriver sedan 2012 konsulentstödd familjehemsvård.

FullSizeRender-2
Fryshuset Familjehem är en s.k. non profit- verksamhet där allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Vi är en liten verksamhet med familjehem som är noga utvalda utifrån sin kompetens och Socialstyrelsens bedömningsmetod BRA-fam samt djupintervjuer genomförda enligt Kälvestenmetoden.

Fryshuset Familjehem skapar positiva sammanhang för de unga som genom Socialtjänsten placeras hos oss. Vi kan erbjuda en helhetslösning med boende i trygga och kompetenta familjehem, passionerade fritidsintressen, en kontaktperson, skola eller praktikplats samt vägar in på arbetsmarknaden. Vi skräddarsyr en lösning utifrån ungdomens unika behov och kompetens. Alla vuxna och ungdomen samarbetar tätt för att uppnå bästa resultat.

 


Fryshuset familjehem tar emot placeringar av ungdomar som av någon anledning inte kan bo i sin ursprungsfamilj. Det kan vara ungdomens egen problematik eller de vuxna som sviktar i omsorgsförmåga. Vi tar emot:

  •  Unga ensamkommande
  •  Unga med erfarenhet av social problematik
  •  Unga med erfarenhet av kriminalitet eller missbruk
  •  Unga med hedersproblematik

*************************************************************************************

Fryshuset har 30 års erfarenhet av att skapa gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 40-tal olika verksamheter inom områdena; passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad samt skola. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vårt mångfaldsarbete är konkret och framgångsrikt. Vi vet att alla kan lyckas.

För mer information om Fryshusets olika verksamheter, se www.fryshuset.se