För dig som bor i familjehem

FullSizeRender-5

Har du bott i familjehem eller bor du där nu? Är du mellan 13 och 24 år?

Det finns många barn och unga som är placerade i familjehem eller bor i HVB-hem i Sverige idag. KnasHemma vill tillsammans med ungdomar göra det bättre för barn och unga i familjehem och på HVB-hem runt om i Sverige.

Knas hemma är ett projekt som arbetar med att sprida kunskap om barnets rättigheter. Det är ett nationellt projekt med både organiserade ungdomsgrupper och enskilda ungdomar som drivs av Barnombudsmannen i Uppsala (-en ideell förening) och är sponsrat av Allmänna Arvsfonden.

I Knas hemma jobbar man tillsammans med att skapa olika filmer, musik, radio, berättelser, animationer, illustrationer, en hemsida och tryckt material. Man bestämmer själv vad man vill skapa, hur mycket man vill vara med och man kan välja att vara anonym. Knas hemma startar kontinuerligt upp nya projektgrupper runt om i landet där man träffas under workshops och skapar tillsammans.

För dig som är mellan 18 – 24 år, kan du också bli ungdomsambassadör där du får utbildning av oss i barnrätt, blogga, föreläsa och ta ett större ansvar i projektet.

Läs mer på Knas Hemmas hemsida!