Våra familjehem

FullSizeRender-4

Vi lägger stor vikt vid matchningen mellan familjehem och ungdom.
Våra familjehem består av en eller flera vuxna med eller utan barn och finns i hela Stockholmsområdet. Familjehemmen har en variation i bakgrund och språk men har ett gemensamt engagemang för barn och ungdomar.

Inledningsvis bedöms familjehemmen enligt Socialstyrelsens Bra-fam-metod. Vi intervjuar familjehemmen, gör hembesök samt tar registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastnings och misstankeregister. Vi inhämtar även registerutdrag från kommunens socialregister samt skuldsaldo från Kronofogden. Slutligen djupintervjuas familjehemmen utifrån Kälvesten-metoden.

 

Vi har familjehem från hela Stockholmsområdet med olika bakgrund och kompetenser:
Unga ensamkommande eller unga med rötter i flera kulturer
Social problematik såsom missbruksproblematik och kriminalitet. Vi är vana vid att samarbeta med exempelvis Maria Ungdom och Mini Maria och Fryshusets avhopparverksamhet Exit och Passus.
Unga med hedersproblematik

Familjehemmet får handledning en gång i månaden av en av Fryshusets familjehemskonsulenter. Handledningen är obligatorisk och syftar till att ge familjehemmet stöd och möjlighet att reflektera över sitt uppdrag. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för ungdomen.

Det ingår även i uppdraget att ta del av Familjehemsträffar i grupp tillsammans med andra familjehemsföräldrar och personal från Fryshuset Familjehem. De äger rum ca varannan månad kvällstid kl 17.30-20 på vardagar. Vi bjuder på mat och bjuder antingen på inspirerande föreläsare eller har erfarenhetsträffar med ett gemensamt förutbestämt tema. Syftet med Familjehemsträffarna är att stärka och utveckla familjehemmen i vår gemensamma målsättning.

Fryshuset Familjehems målsättning:

Att, i samarbete med familjehemmen, skapa förutsättningar för ungdomarna att utvecklas till trygga och självständiga vuxna med kunskap om sig själva och samhället.